HUSKER DU? JUBILÆUMSUDSTILLING, Museet for Religiøs Kunst

Udstillingsdatoer: 27. JANUAR – 12. MAJ 2019

Museet for Religiøs Kunst (MFRK) åbnede i 1994 og fejrer med udstillingen Husker du? sit 25 års jubilæum. Museet voksede ud af et lokalt initiativ inspireret af kunstneren Bodil Kaalunds (1930-2016) udsmykning af Lemvig kirke.

Udstillingen følger to spor. Det første spor, som vises i Kirk salen, er en udstillingshistorisk rejse, hvor vi har inviteret udvalgte værker fra tidligere udstillinger på genvisit. Lånene tæller blandt andet, Den syge pige af Edvard Munch og Skyen og bakken af H.M. Dronningen. Nogle af de mest velbesøgte udstillinger i museets historie var Marc Chagalls bibelske billeder, (1999), Edvard Munch, Smertens blomst (2005,) Naturen og Tanken, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, (2009) og Thomas Kluge—Gud, Konge og Fædreland, (2015).

Udstillingens andet spor er en temaopdelt præsentation af vores egen samling, som i anledning af jubilæet er blevet hentet frem fra vores magasiner. Den vises i museets resterende sale. Udstillingens brogethed udspringer af museets brede definition af krydsfeltet mellem religion og kunst og er i sig selv det bedste billedlige svar, vi kan give på spørgsmålet om, hvad er religiøs kunst er. De udstillende kunstnere repræsenterer forskellige kunstneriske stilretninger med hver deres tilgang til det religiøse. Fra Bodil Kaalund til Alexander Tovborg, John Kørner, Georges Rouault og mange flere.

Udstillingens temaer har været styret af et ønske om at sætte værkerne i dialog med hinanden på tværs af kunstner, æstetisk udtryk og religiøst tilhørsforhold. Med helt grundlæggende eksistentielle temaer som kærligheden, liv, død, tro og tvivl m.fl. er det vores håb at skabe et rum, hvor den besøgende i mødet med kunsten kan reflektere over livets store spørgsmål.

Sted: Museet for Religiøs Kunst, Strandvejen 13, DK 7620 Lemvig

www.mfrk.dk

april 30 @ 12:00
12:00 — 17:00 (5h)

Region Midtjylland