Foreningerne Nordens Jubilæumsseminarium – Christiansborg

LIVE Transmitteres – klik her for at se transmissionen


Tema
NORDENS ANSVAR FOR FN’S VERDENSMÅL 2030

Sted: Landstingssalen, Christiansborg

De nordiske lande har haft stor indflydelse på udformningen af de 17 verdensmål, som FN oplister i Agenda 2030.
Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, fremme ligestilling, sikre god uddannelse og helbred for alle, samt bidrage til en holdbar udvikling.
Hvordan kan de nordiske lande hjælpe til at virkeliggøre disse mål?

Program

Velkomsthilsen Mogens Jensen, MF og formand for Norden Danmark

Åbning Eva Kjer Hansen, Nordisk samarbejdsminister, Danmark

Indledninger

Laura Londén , Vicedirektør for FN-organet UNFPA og FN’s vicegeneralsekretær.

Sigurdur Ingi Jóhannsson, Nordisk samarbejdsminister, Island

Henrik Normann, VD Nordiska investeringsbanken

Henrietta Flodell, Sveriges ungdomsrepresentant i FN 2018

Moderator Lene Johansen

 Opsummering Berit Andnor Bylund, formand for Norden Sverige og formand for FNF 2019

Afslutning med kaffe/te og kage

 

Tilmelding til henrik@fnfnorden.org senest den 1. april 2019

 

april 15 @ 14:00
14:00 — 16:00 (2h)

Region Hovedstaden

TILMELDING