16 danske personligheder har påtaget sig hvervet som goodwill-ambassadører for Foreningen NORDEN i jubilæumsåret, blandt andet ved at medvirke til aktiviteter i egne rækker.

 

AMBASSADØRER:

Rane Willerslev

Rane Willerslev
Rane Willerslev

Direktør, Nationalmuseet, professor i social antropologi og tidligere bl. a. direktør for Kulturhistorisk Museum i Oslo.

Jeg har altid haft et meget stærkt tilhørsforhold til Norden. Jeg tilbragte mange af min barndoms ferier på min families ødegård i Sverige. Desuden blev min interesse for vildmarksliv og jægerkultur vakt ved, at jeg som ung tog på vandre- og kanoture i Lapland.

Min far, som var født i 1914, var stærk fortaler for et nordisk samarbejde som alternativ til EU, og jeg har altid følt, at Norden udgør et samlet hele kulturhistorisk, men også som et moderne samfundsprojekt, der lægger vægt på social retfærdighed med øje for langsigtet samfundsudvikling, der tjener det enkelte menneskes lykke.

 

Kasper Holten

Kasper Holten
Kasper Holten

Direktør, Det Kgl. Teater, tidligere operachef på Royal Opera House, Covent Garden i London.

Det nordiske har altid betydet noget helt særligt for mig. Jeg har selv haft nogle af mine allerstørste oplevelser som kunstner, når jeg har arbejdet i Sverige, Norge og Finland – og senest i 2018 i det fantastiske nye musikhus i Island. Ligesom det betød meget for mig at styrke det nordiske samarbejde i min tid som operachef i København.

Når vi står sammen, tænker sammen og præsterer sammen i Norden, har vi noget helt unikt og meget stærkt at tilbyde verden – og så lytter verden også til os. Derfor er det en glæde og ære at være ambassadør for Foreningen NORDEN netop nu, i forbindelse med foreningens jubilæum.

 

Tine Segel

Tine Segel
Tine Segel

Formand for Bibliotekarforbundet

Jeg er meget stolt af at være udpeget som NORDEN-ambassadør i anledning af jubilæet. Både som formand for en faglig organisation, fordi det nordiske arbejdsmarked er baseret på en samfundsstruktur, der bygger på dialog om aftaler – og ikke mindst stolt, fordi jeg er formand for bibliotekarer og kulturformidlere, for hvem det nordiske sprog, kultur og litteratur er et vigtigt område i dagligdagen.

Hvert år i november nyder jeg at deltage i Skumringstimen, hvor der på bibliotekerne læses op af nordisk litteratur på tværs af de nordiske lande. Det vækker følelsen af at være en del af et større kulturelt fællesskab, og det er foreningen NORDEN med til at skabe.

 


Bjarne Hastrup

Bjarne Hastrup
Bjarne Hastrup

Medstifter og adm. direktør for Ældresagen.

Som ekstern lektor på Københavns Universitet står det klart for mig, at Norden er det rigeste område i Europa. De nordiske landes samfundsmodeller er second to none. Landene har udviklet velfærden i fællesskab, og det er det Foreningen Norden kan dyrke og udvikle. I verden har Norden en stjernestatus for menneskerettigheder og folkelige bevægelser.

Samlet har Norden med dens kun 27 millioner indbyggere dog så stor en økonomisk aktivitet, at landene samlede kunne blive det tyvende medlem af G20, og dermed påvirke og influere verdens udvikling på velfærd, klima, ældre, børn uddannelse og fred. Jeg sætter min lid til det vigtige arbejde, der udføres i Foreningen Norden.

 


Jacob Hedebrink

Jakob Hedebrink
Jakob Hedebrink

Adm. direktør i rettighedsselskabet Copydan Verdens TV.

Hos Copydan Verdens TV ligger Norden og de nordiske lande os meget på sinde. Vi har gennem århundreder delt vores sprog, kultur og historie med hinanden, og gennem tv og film holder vi det ved lige. Derfor har vi i mange år arbejdet målrettet på at sikre udbredelsen af nordiske tv-kanaler hos de danske tv-seere. Gennem Nabolandskanalerne lærer vi vores naboer nærmere at kende, og vi får mulighed for at gå på opdagelse i hinandens historier og blive klogere på hinanden.

Vores nordiske fællesskab har altid haft stor betydning, og det bliver ikke mindre i fremtiden. Vi er alle små nationer i en globaliseret verden, hvor meget foregår på amerikansk. Vores sprog og særlige nordiske formidling, som blandt andet kommer til udtryk gennem drama og film, er under pres, og det er en udvikling, vi må forvente fortsætter. Derfor må vi i højere grad end hidtil stå sammen om alt det, vi har til fælles samfundsmæssigt og kulturelt.

 

Kim Simonsen

Kim Simonsen
Kim Simonsen

Forbundsformand, HK Danmark.

HK Danmark har i hele organisationens historie haft et tæt samarbejde med de øvrige HK-fagforeninger i Norden. Sammen med Island, Norge, Sverige og Finland mødes vi to gange årligt i Nordisk Samarbejdskomité og diskuterer aktuelle fagforeningsspørgsmål. Værtskabet går på tur fra år til år og jeg synes, det er berigende at besøge de andre nordiske lande og høre om deres

udfordringer og succeser.

 

Mads Bille

Mads Bille
Mads Bille

Kunstnerisk leder for Sangens Hus og Den Jyske Sangskole.

Som barn rejste jeg med mine forældre på ture og senere, som ung mand, blaffede jeg Norden tyndt.  I Sangens Hus er vi optagede af sangen som et fælles Nordisk sprog, og den helt særlige rolle, sangen har i vores del af Europa.
I forlængelse af ungdomsoprøret trådte betydningen af det Nordiske i baggrunden; men i den nuværende politiske situation, præget af usikkerhed, fake news og et aggressivt politisk klima, er betydningen af de bånd, som binder os sammen i Norden, stærkere end i mange år.
Jeg ønsker Foreningen Norden tillykke med den runde fødselsdag. Jeg er sikker på at Foreningen Norden i de kommende år får en betydningsfuld rolle i udviklingen af et stærkt Norden i et samlet Europa.

 

Claus Jensen

Claus Jensen
Claus Jensen

Forbundsformand for Dansk Metal

Personligt og professionelt forhold til Norden: Vores nordiske samarbejde er der god grund til at værne om. Det oplever jeg selv som formand for Nordic IN, som er organisationen for nordiske industriansatte. Selvom vi kommer fra forskellige lande, er der ofte langt mere, der samler os, end der adskiller os i Norden. Uanset om det gælder samarbejdet i fagbevægelsen eller blandt politikere står vi derfor stærkere i Norden, når vi taler med en fælles stemme. Her gør Foreningen NORDEN ikke mindst en stor indsats for, at det kan lade sig gøre.

Eva Kjer Hansen

Eva Kjer Hansen
Eva Kjer Hansen

Minister for nordisk samarbejde, og minister for fiskeri og ligestilling (V).

Norden er for mig et af de fundamenter som det danske samfund står på. Som de fleste har jeg en grundlæggende positiv tilgang til det nordiske samarbejde. Netop derfor ønsker jeg, at vi sørger for, at samarbejdet stadig giver merværdi og skaber flere konkrete resultater.

InfoNorden, som blev lanceret den 1. januar 2019 efter mit forslag sidste år, vil sikre at borgere, organisationer og virksomheder har et sted, hvor de kan få svar på deres spørgsmål om det nordiske samarbejde.

Fremadrettet skal vi især have de unge mere engageret i det nordiske. Det opfordrer jeg Foreningen Norden til at sætte særlig fokus på under 100 års jubilæet.

 

Fritz Schur

Fritz Schur
Fritz Schur

Ejer af og bestyrelsesformand for Fritz Schur Gruppen.

Fra min tidligste barndom rejste jeg med mine forældre i alle de nordiske lande. Gennem deres venner fik jeg selv en betydelig omgangskreds i alle landene – og den er vokset og vokset gennem årene. I og med mine virksomheder driver forretning i alle landene, har jeg således både en erhvervsmæssig og en privat tilknytning til dem alle.

For mig at se er det nordiske samarbejde enestående. Vi har så meget tilfælles, vi har så gode muligheder for at gøre os internationalt gældende, når bare vi står sammen. Vi har udviklet vores samfund på samme måde og skabt høj levestandard og social sikring.

Borgerne i alle de fem lande føler en intuitiv tilknytning til hinanden, og Foreningen Norden gør overalt en stor indsats for at opretholde og forstærke sammenholdet.

 

Maria Rørbye Rønn

Generaldirektør DR

Maria Rørbye Rønn
Maria Rørbye Rønn

Med en svensk mor og en dansk far har det fælles nordiske altid fyldt meget og betydet meget for mig. Ikke mindst som generaldirektør i DR. Vi har et nært og godt samarbejde med de øvrige nordiske public service-stationer og vi kan lære enormt meget af hinanden. Sammen kan vi spille en aktiv rolle i, hvordan borgere på tværs af Norden serpå deres kultur og samfund.

Trods succes for globale mediegiganter ønsker vi nordiske spillere fortsat at indtage en aktiv rolle. Som kronen på værket i disse bestræbelser lancerede vi i 2018 samarbejdet Nordic12. Målet er sammen med vores nordiske kolleger at lancere 12 dramaproduktioner i verdensklasse og stille dem til rådighed for vores brugere på tværs af Norden.

 

Brian Mikkelsen

Brian Mikkelsen
Brian Mikkelsen

Adm. direktør for Dansk Erhverv

Norden har altid betydet meget for mig. Både professionelt og privat. I mit professionelle virke som minister har samarbejdet med de andre nordiske lande været en vigtigt. Både når det gælder Nordisk Ministerråd og gode relationer mellem de nordiske lande. Vi inspirerer hinanden og står sammen i internationale sammenhænge. Som direktør i Dansk Erhverv har jeg oplevet, at det samme gør sig gældende i det private erhvervsliv.

Privat har jeg også altid sat meget pris på Norden. Den diversitet, der findes i vores natur og vores fantastiske byer med de mange historiske og kulturelle indslag, gør Norden til et fantastisk sted at leve og rejse i.

 

Morten Hesseldahl

Morten Hesseldahl
Morten Hesseldahl

Adm. dir. for Gyldendal

Norden er et sted, men det er også en sindsstemning og en erfaring. Årstiderne kryber ind under huden, og naturen giver os en følelse af hjemhørighed. Herfra vores verden går! Når de bedste nordiske forfattere skriver om Norden, skriver de som ingen andre i verden. Tænk H. C.  Andersen. Tænk Kerstin Ekman. Sådan kan man kun skrive, når man er rundet af den natur, kultur og stemning, som er Norden. Man bliver sgu helt glad. Selv når det regner!

 

Lizette Risgaard

Lizette Risgaard
Lizette Risgaard

Formand for LO

I en globaliseret verden er det vigtigt, at vi har fokus på det internationale samarbejde på tværs af landegrænserne – også de nære. Flere og flere vender blikkene mod den nordiske arbejdsmarkedsmodel og vores velfærdssamfund. Foreningen Norden gør et vigtigt stykke arbejde med at fokusere på det nordiske fællesskab. I Norden deler vi mange af de samme værdier, og sammen har vi en stærk nordisk stemme i kampen for bedre arbejdsvilkår, ligestilling og økonomisk lighed.

 

Michel Steen-Hansen

Michel Steen Hansen
Michel Steen Hansen

Direktør i Danmarks Biblioteksforening.

I det daglige har jeg det nordiske samarbejde inde på liver gennem biblioteksorganisationerne.  Vi har den simple tilgang, at internationalt samarbejde kan skabe en bedre verden, og at vi kan styrke det i det nordiske samarbejde, fordi vi har et fællesudgangspunkt for at demokrati er en livsform, der skal leves og det kræver både ytringsfrihed og fri og lige adgang til information.  Det er en af grundene til, at vi møder alle de andre nordiske lande for at diskutere, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem biblioteker til gavn for mennesker og samfund.

 

Mikkel Bogh

Direktør for Statens Museum for Kunst.

De nordiske lande indtager en helt særlig plads for mig. Ikke bare i mit arbejde, men også personligt; lange ferier i forældrenes og siden eget hus i Sverige, fjeldvandringer i Norge, nære venskaber i de andre lande, for ikke at tale om min interesse for kunst, musik og litteratur fra hele det nordiske område gør Norden til et sted, hvor jeg føler mig hjemme… på en nordisk måde. Norden er større end det nationale og dog noget andet end bare et internationalt rum. Med sit sprogfællesskab, de ensartede samfundsmodeller og dybe historiske bånd udgør Norden et forunderligt stærk fundament. Både for vores nationale tilhørsforhold og for vores verdensborgerskab.