Gillar du att sjunga?

Sådan skriver Aalands Foreningen Norden i en opfordring til at slutte op om Norden største fællessang; Syng Norden Sammen den 7. september.

SE ARRANGEMENTET LIVE HER:
TV2ØstJylland Live-TV

Syng Norden sammen har sit fysiske centrum i Aarhus, men over hele Norden synger tusinder med, når koncerten live-streames til hvem som helst.

Syng Norden Sammen-koncerten finder sted i et samarbejde mellem Aarhus Festuge og Foreningen Norden i anledning af foreningens 100-års jubilæum. Udover korsang på allerhøjeste niveau vil der i løbet af koncerten være flere fællessange, der skal lyde samtidigt på tværs af de nordiske landegrænser.

Koncerten er en hyldest til Norden og nordiske værdier som fællesskab, solidaritet og omtanke for andre og den natur, vi alle er en del af. Med nordisk musik og gennemført lys- og videodesign, tematiseres de skiftende årstider og nordboernes evne til at favne og værdsætte både lys og mørke.

Hele koncerten bliver live-streamet og transmitteret fra Musikhuset Aarhus ud til kulturhuse, biografer og kirker over hele Norden, hvor alle kan møde op og synge med på Nordens største fællessang.

SE ARRANGEMENTET LIVE HER: TV2ØstJylland Live-TV

Medvirkende: Vocal Line (DK), EVE (DK), Syng Selected (DK), Aarhus Pigekor (DK), Norges Ungdomskor (NO), Sveriges Ungdomskor (S), Musta Lammas (FI), Húsakórið (FO), Staka (IS) og Aavaat (GL)

Køb billet til Aarhus-koncerten her: https://www.aarhusfestuge.dk/arrangementer/syng-norden-sammen

Eller undersøg om din lokale Foreningen Norden har arrangeret at synge med.

Aarhus Festuge skriver bl.a. sådan om betydningen af at synge – og synge sammen – i Norden

“Syng Norden Sammen skal bidrage til at sætte fokus på vores fælles nordiske værdier. Norden står sammen om, at styrken ikke skal findes i ensartetheden, men i samarbejdet mellem forskellighederne. At synge sammen er at indgå i et sangfællesskab, hvor alle stemmer er vigtige, og kor- og fællessang kan på denne måde ses som demokratiske handlinger. Den nordiske sangtradition er tæt sammenvævet med vores folkeoplysning, demokrati og velfærdsstat, og det er derfor oplagt at bruge sangen til at sætte fokus på Nordens kerneværdier.

Den ellers stærke nordiske sangtradition har de sidste mange år lidt under et til stadighed mere individualiseret samfund, hvor det brede fællesskab ofte må vige for konkurrencementalitet og selvpromovering på sociale medier, og hvor X-factor vinder over musikskolekoret. Derfor er et projekt som Syng Norden Sammen særdeles relevant og væsentligt, og projektet giver Nordens borgere et mere nuanceret billede af, hvad kor- og fællessang er og kan.

Vi skal i Norden være bevidste om alt det, vi deler – også på det sproglige plan, og Syng Norden Sammen viser, hvordan sang også kan bruges til at styrke sproglige fællesskaber. Det er helt unikt, at vi har et sprogfællesskab, der gør det muligt for os at kommunikere på tværs, selvom de fleste taler deres modersmål. Dette sprogfællesskab er desværre udfordret af særligt unge nordboeres tendens til at slå over i engelsk. Gennem sang på de nordiske sprog skal projektet derfor bidrage til at styrke og værne om det nordiske sprogfællesskab.

I Norden er vi fælles om værdier som åbenhed, tolerance, ligestilling, velfærd, grøn miljøpolitik og tillid til hinanden og til systemet. Disse værdier skal Norden stå sammen om at værne om, så vi i fællesskab kan påvirke verden i en positiv retning. Hver for sig er vi små lande, men som der står i Foreningen NORDEN Danmarks idégrundlag:

“Vi har alt at vinde ved at stå sammen. Vi er med vores historiske baggrund klar til at tage del i og give svar på nutidens og fremtidens udfordringer. Og hvis vi tager udfordringerne op sammen, er der stor chance for, at Norden vinder, i stedet for at fem nordiske lande bliver tabere.”

Kulturen indeholder et enormt potentiale til at samle mennesker og nedbryde fordomme, og nordisk kultursamarbejde er derfor helt essentielt at have fokus på, hvis Norden fortsat skal holde sammen.”