Lokale arrangementer

100 års jubilæums-hjemmesiden er klar til at registrere lokalafdelingernes planlagte aktiviteter.

Send beskrivelser – og gerne fotos – til landskontoret. Så sørger vi for at opdatere hjemmesiden med aktiviteterne.
Sendes til: kontakt@foreningen-norden100.dk.

Tak for hjælpen.