Folkeoplysning i Norden, Sjørring

Kurt V. Andersen, Tilst, født i Thisted, historiker, tidl. Friskoleleder, tidl. forstander for Højskolen i Thy, tidl. valgmenighedspræst i Bøvling-bjerg, nuv. valgmenighedspræst for Hundborg Valgmenighed m.m.m. Har været formand for Nordisk Højskoleråd, medlem af bestyrelsen Nordiska Folkhögskolan i Kungälv og medlem af repræsentantskabet for Nordens Folkliga Akademi i Göteborg.

På godt og ondt har vi i Norden delt vilkår og skæbne i historien. Vore sprog og kulturer er forviklede med hinanden, men der er naturligvisogså forskelle, hvor der er ligheder. Forskellene fremhæver i virke-ligheden lighederne. Hvis man ser nærmere efter, kan man kan på mange områder ane en skillelinje mellem øst og vest. Baggrunden for skillelinjen er spændende og har sin rod i en 1000-årig historie. Den har sat sig spor i kulturerne, de folkelige og politiske bevægelser helt frem til vores tid. De nordiske folkehøjskolers historie er i sig selv (trods alle ligheder) et vidnesbyrd om en skillelinje mellem øst og vest.

Arrangører: TFO i samarbejde med Foreningen Norden Thisted og Thy Højskole

Sted: Sjørringvold Efterskole,Vorupørvej 60, Sjørring

Entré: 150 kr., dog 100 kr. for medlemmer af Foreningen Norden, TFO og Thy Højskole
Inkl. kaffe og brød

november 26 @ 19:00
19:00 — 20:00 (1h)

Region Nordjylland