Hvordan kan vi bidrage til at opfylde verdensmålene?

Det var i forårsmånederne 1919 Danmark, Norge og Sverige etablerede Foreningen Norden ud fra devisen om, at kendskab skaber venskab. Siden stødte Island og Finland til. Den 15. April markeres Foreningen Nordens 100 års fødselsdag med et jubilæumsseminar i Folketinget og en festforestilling i DRs koncertsal. 

I en verden hvor de demokratiske værdier er under pres har Norden en stærk stemme og en forpligtelse til at gå forrest i kampen for demokratiske værdier og sikre menneskerettighederne. De Nordiske lande har haft stor indflydelse på udformningen af FNs 17 Verdensmål, som figurerer i Agenda 2030. Verdensmålene forpligter alle FNs 193 medlemslande til bl.a. at afskaffe sult og fattigdom i verden, fremme ligestilling, sikre god uddannelse og helbred for alle samt bidrage til en holdbar udvikling.  

Hvordan kan de nordiske lande hjælpe til at virkeliggøre disse mål? Det debatterer vi den 15. April i Landstingssalen, hvor man kan møde;  

Mogens Jensen, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og formand for Norden Danmark,  

Paula Lehtomäki, den første kvindelige generalsekretær for det Nordiske Ministerråd  

Eva Kjer Hansen, nordisk samarbejdsminister i Danmark fra Venstre 

Laura Londén, vicedirektør for FN-organet, UNFPA og FNs vicegeneralsekretær  

Sigurdur Ingi Jóhannsson, nordisk samarbejdsminister fra Island,  

Henrik NormannPresident & CEO for Den nordiske investeringsbank, NIB,  

Henrietta Flodell, ungdomsrepræsentant i FN 2018 fra Sverige,  

Berit Andnor Bylund, formand for Norden Sverige og formand for FNF 2019  

Hver for sig er de fem Nordiske lande for små til for alvor at have indflydelse i Verden men sammen har de et kæmpe potentiale og en stærk stemme – den fejrer vi 15. April. 

 For yderligere information og formidling af interviews eller deltagelse i konferencen kontakt Henrik Wilén på mail henrik@fnfnorden.org   eller telefon 53 63 95 92