Samtale med Islands litterære ”grand old man”

Aften vil bl. a indeholde en samtale med bibliotekar Preben Hindberg om Einar Már Guðmundssons forfatterskab. * Einar Már Guðmundsson er født i 1954 og har med sine mange bøger fornyet den islandske litteratur. Traditionelt har islandske forfattere skrevet om naturen og livet på landet, men med Einar Már Guðmundsson fik det moderne Island, bylivet,

Læs mere

Billedforedrag om Nordisk Kunst

Nordisk Kunst Tom Jørgensen er kunstanmelder på Jyllands Posten og redaktør af Kunstavisen. Derudover har han firmaet Eikon Kunstformidling, hvor han er foredragsholder og guide på kunstture. Han vil sætte ord på nordisk kunst og præsentere et bredt udvalg og dykker ned i den store mangfoldighed af forskellige stilarter for at finde en fællesnævner for

Læs mere

Vikingerne i Gl. Lejre og Birka

Projektforsker ved Nationalmuseet Tom Christensen fortæller. To steder i Norden er kendt for historier om mytiske herskerslægter, Ynglingerne i Gl. Uppsala i Sverige og Skjoldungerne i Lejre i Danmark. Fortællingerne om dem er nedskrevet i middelalderen (1200 – 1400), men har langt ældre rødder i sen jernalder og vikingetid (500 – 1000). Denne krønike- og

Læs mere

Foredrag med fællessang

”Den nordiske sangskat”. Ole Kobbelgaard fortæller, og ind imellem får han os til at synge os gennem Norden. Willy Egmose sidder ved flyglet. Ole Kobbelgaard er præst i den grundtvigske ”Morsø Frimenighed” efter en løbebane som journalist, lærer og højskoleforstander. Sted: Vestjysk Gymnasium Tarm, Skolegade 15, 6880 Tarm Arrangør: Skjern-Tarm-Videbæk Pris: 100 kr inkl. kaffe

Læs mere

Foredrag – Galeasen Thorshavn i strømfyldt farvand

Tidligere Rigsombudsmand på Færøerne Søren Christensen beretter om Færøerne med udgangspunkt i den rolle som Thorshavn har haft heri. Søren Christensen, der også er fhv. generalsekretær for Nordisk Ministerråd, vil også komme ind på  Færøernes historie, økonomi og politik og øernes placering i det officielle nordiske samarbejde. Sted: Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk

Læs mere

Foredrag: “Norden i splittelse og samling – nedslag i den fælles historie”

I anledning af 100 året for Foreningen Nordens oprettelse sætter vi i aften fokus på det indbyrdes forhold mellem de tre skandinaviske lande, som var starten til Foreningen NORDEN, som vi kender i dag. I samarbejde med Holstebro Bibliotek afholder vi et foredrag med titlen ”Norden i splittelse og samling – nedslag i den fælles

Læs mere

Jubilæumsarrangement på Hindsgavl Slot

Nordens Borg Fynskredsen inviterer til jubilæumsarrangement på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Efter oprettelsen af Foreningen Nordens danske afdeling i 1919 gik man i gang med planer om at indrette Hindsgavl Slot som foreningens samlingssted. Foredrag: Ved arkivchef Jørgen Thomsen Fællessang; Højskoleforstander Jakob Bonderup fortæller og leder fællessang om nordiske viser i Højskolesangbogen. Traktement med frugt,

Læs mere